Previous
Next

Opleiding: Leer die onderwyser

Leer die onderwyser is ‘n internasionale aanvaarde opleidingskursus vir permakultuur-onderwysers en volg ‘n aangepasde kurrikulum deur Rosemary Morrow en word

Trifecta Simbra-Produksieveiling

Aanlyn met SwiftVEE

Die Trifecta Simbra Groep Produksieveiling vind plaas op 02 Augustus om 11:00 by die Plaas Holfontein in Carltonville, sowel as

Ottosdal-losgoedveiling

Ottosdal Skougronde Ottosdal

Maak jou hart oop en ondersteun jou gemeenskap 11:00, 3 Augustus 2022 By die Ottosdal-skougronde